Καλῶς ἤλθατε στὰ «Κλασσικὰ Κείμενα».

Ὀνομάζομαι  Δημήτριος Μούρμουρας. Γεννήθηκα στὸ Ἄργος . Σπούδασα καὶ ἐργάστηκα στὴν Ἀθήνα.

Τὰ σχόλια καὶ οἱ παρατηρήσεις  μὲ βοηθοῦν στὴν βελτίωση καὶ τήν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου.

Εὐχαριστῶ