Ὁ ἱστότοπος «ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ», εἶναι μιὰ προσπάθεια, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ  τὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἐκπαίδευση.

Δέν ἔχει κανέναν ἐμπορικὸ ἤ κερδοσκοπικὸ χαρακτῆρα.

Εἶναι μιὰ ἀτομικὴ καὶ προσωπικὴ προσπάθεια, ὥστε τὰ σημαντικότερα κείμενα τῆς Ἑλληνικῆς Γραμματείας νὰ ἀναρτηθοῦν σὲ html ἔκδοση στὸ διαδίκτυο στὴν αὐθεντικὴ τους μορφή, καὶ νὰ εἶναι προσβάσιμα καὶ ἐλεύθερα ἀπὸ ὅλους!

Ἡ ἀνάρτηση σὲ μία μόνο σελίδα html, ὁλοκλήρου τοῦ ἔργου ἑκάστου συγγραφέα, ὅπου μὲ ἁπλὸ ἐσωτερικό «Search» ἀπὸ τὸν browser (Ctrl+f), μαζί μὲ τὸ εὔχρηστο Menu,  δίνει στούς ἐνδιαφερόμενους μεγάλες δυνατότητες μελέτης καὶ ἔρευνας.

Τὰ Γλωσσικὰ ἐργαλεῖα, ποὺ βρίσκονται στὸ μενού «Ἔρευνα» τοῦ κάθε κειμένου, βοηθοῦν στὴν γραμματικὴ καὶ τὴν ἑρμηνεία τῆς κάθε  ἄγνωστης λέξης.

Τὰ σχόλια καὶ οἱ παρατηρήσεις σας ἐδῶ, μᾶς εἶναι πολὺ χρήσιμες γιὰ τὴν βελτίωση καὶ τήν ὁλοκλήρωση αὐτοῦ τοῦ ἔργου, ποὺ ξεκινήσαμε μὲ τὸν ἀείμνηστο Καθηγητὴ Φυσικῆς στὸ ΕΜΠ Κώστα Στεφανή το 1991, μὲ τὰ «Στοιχεῖα Εὐκλείδου». Ἡ προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα μὲ τὴν ἀνεκτίμητη βοήθεια τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ ἀδελφικοῦ φίλου Nick Paraskevopoulos, τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστῶ δημόσια.